เกี่ยวกับเรา

บริษัท คูล ดี พา การไฟฟ้า จำกัด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 จนถึงปัจจุบัน

โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิที่มีประสบการณ์มายาวนาน

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี 2552 ได้ดำเนินการ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ

ปี 2555 ได้ดำเนินการ จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องฟอกอากาศ

ปี 2556 ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศ euromateVisitors: 79,673