เครื่องฟอกอากาศสำหรับกำจัดฝุ่นละออง / ควันบุหรี่ Smoke solutions

Smoke solutions

Smoke, in particular tobacco smoke, is unpleasant and causes health issues for your staff. We offer a complete program of solutions to capture smoke so that your business stays within the legal obligation and keeps its positive image. Together with Euromate you can remove unpleasant (tobacco) smoke from workplaces in your company.

For tobacco smoke, depending on the space that is available in your company, you can choose to set up a smoking room or place a smoking cabin. The latter occupies little space and can easily be placed anywhere. Please have a look at our smoking cabins and air cleaners, ashtray, and smoking table for smoking rooms. Or contact us for free advice so that we can find the best solution for your company.


  • PHO-PRO_VisionAir1_ standing_2.jpg
    VisionAir ElectroMax เป็นตัวกรองหลักการไฟฟ้าสถิต เหมาะสำหรับการกรองฝุ่นละออง ควันที่เกิดจากบุหรี่ และจุลินย์ทรีย์ เช่น แบคทีเรีย, เชื้อไวรัส และเชื้อราในอากาศมีสองรุ่นให้เลือก Visi...
Visitors: 64,036