VisionAir CarbonMax – Our solution for odour

  เครื่องฟอกอากาศ VisionAir CarbonMax เหมาะสำหรับการกรองมลพิษทางอากาศซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัณที่สุดของเครื่องฟอกอากาศคือลบไอระเหยส่วนประกอปอินทรีย์ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และก๊าซที่เป็นอันตรายออกจากอากาศมีสองรุ่นให้เลือกใช้ตามขนาดของพื้นที่ VisionAir1และ VisionAir2 สามารถติดตั้งได้บนเพดานติดกับผนังหรือวางบนขาตั้ง

      มีระบบกรอง 2 ขั้นตอน

 1.Pre-filter กรองอนุภาคของฝุ่นละอองขนาดใหญ่

 2.CarbonMax-filter ตัวกรองหลัก ระบบตัวกรองคาร์บอน ถ่านกัมมันต์ จะช่วย ในการดูดซับสารระเหยส่วนประกอบอินทรีย์ที่ไม่พึงประสงค์และก็าซที่เป็นอันตรายออกจากอากาศ

 

CarbonMax Model

VisionAir I

VisionAir II

ขนาดของตัวเครื่อง(กว้างxยาวxสูง)

630 x 620 x 290 มม.

1050 x 630 x 290 มม.

น้ำหนักสุทธิ

18 กก.

33 กก.

การติดตั้งเครื่อง

 - สามารถตั้งพื้น

 - ติดหรือแขวนผนังห้อง

 - ติดหรือแขวนเพดานห้อง

 - ติดหรือแขวนผนังห้อง

 - ติดหรือแขวนเพดานห้อง

วัสดุของตัวเครื่อง

ABS

ระดับความเร็วของพัดลม

มี 4 ระดับ (Low, Medium, High, Turbo)

การควบคุม

แผงควบคุมที่ตัวเครื่อง, รีโมทคอนโทรล หรือ เซนเซอร์ AirMonitor (Auto)

ชนิดของแผ่นกรองอากาศหลัก

CarbonMax filter

รายละเอียดของแผ่นกรองอากาศหลัก

 แผ่นกรองอากาศ 2 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วย

 ชั้นที่ 1 Pre-filter

 - แผ่นกรองหยาบเพื่อดักจับฝุ่นละอองขนาดใหญ่ และ เศษวัตถุอินทรีย์อื่นๆ เช่น เส้นผม และ ผิวหนัง  เป็นต้น

 ชั้นที่ 2 CarbonMax filter

 - CarbonMax filter เป็นแผ่นกรอง คาร์บอนกัมมันต์ ซึ่งทำหน้าที่ในการดูดกลิ่นไอระเหยจากสารเคมี  และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ต่างๆ และก๊าซที่เป็นอันตรายจากอากาศพื้นที่ปริมาตรของห้อง

ได้สูงสุด 120 ลบ.ม.

ได้สูงสุด 240 ลบ.ม.

ความเร็วลมในการกรองอากาศ

•   =  100  m3/h, ••   = 220 m3/h

••• = 350 m3/h, •••• = 475 m3/h

•   = 200 m3/h, ••   = 440  m3/h

••• = 700 m3/h, •••• = 950 m3/h

ความเร็วลมของพัดลมสูงสุด

1,100 m3/h

2,200 m3/h

ระดับเสียงในการทำงาน

42 - 64 เดซิเบล

49 - 71 เดซิเบล

ขนาดกำลังไฟฟ้า

230V/1~/50Hz

230V/1~/50Hz

อัตราการกินพลังงาน

90 วัตต์

190 วัตต์

อุปกรณ์เพิ่มเติม

 FreeBreeze  - ระบบเพิ่มกลิ่นหอมสดชื่น ให้อากาศที่ผ่านการกรองเรียบร้อยแล้ว

 SterilAir       - ระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยแสง UV

 AirMonitor    - อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณมลภาวะภายในอากาศ เพื่อปรับความเร็วอัตโนมัติ                           และเป็นการประหยัดพลังงาน (เหมาะสำหรับห้องสูบบุหรี่)

ระยะเวลาการรับประกัน

  อุปกรณ์ทั้งหมดภายในตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี ยกเว้น ส่วนของมอเตอร์พัดลมรับประกัน 5 ปี ทั้งนี้ จะ  ต้องเป็นการใช้งานเครื่องในลักษณะปกติหรือตามคำแนะนำภายในคู่มือเท่านั้น


  • Grace_winter_grey_01.jpg
    เครื่องฟอกอากาศชนิด Grace CarbonMax เหมาะสำหรับการแก้ไขปัญหาของสารมลพิษในอากาศ จำพวกกลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์ และก๊าซอันตรายที่ลอยอยู่ในอากาศ Grace CarbonMax มีระบบกรอง 2 ขั้นตอน 1.Pr...
Visitors: 64,036