VisionAir Smoke Free – Our solution for smoke

  VisionAir ElectroMax เป็นตัวกรองหลักการไฟฟ้าสถิต เหมาะสำหรับการกรองฝุ่นละออง ควันที่เกิดจากบุหรี่ และจุลินย์ทรีย์ เช่น แบคทีเรีย, เชื้อไวรัส และเชื้อราในอากาศมีสองรุ่นให้เลือก VisionAir1 และ VisionAir2 ขึ้นอยู่กับปริมาณพื้นที่ของห้อง คุณสามารถติดตั้งบนเพดานฝังในฝา ผนังหรือวางบนพื้นห้อง

 
 VisionAir Smoke Free ยังเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้ในโซลูชั่นสำหรับห้องสูบบุหรี่ 

         

 มีระบบการกรอง 3 ขั้นตอน

 1.Pre-filter จับอนุภาคที่ใหญ่กว่าของฝุ่นละอองและมลพิษอื่นๆ

 2.ElectroMax-filter ตัวกรองหลักการไฟฟ้าสถิตระบบสามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กมากถึง 0.01 ไมครอน

 3.Carbon-filter ขั้นตอนสุดท้ายกรองคาร์บอนจะดูดซับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ออกไป และช่วยในการกำจัดกลิ่นที่เกิดจากบุหรี่

 

Smoke Free Model

VisionAir I

VisionAir II

ขนาดของตัวเครื่อง(กว้างxยาวxสูง)

630 x 620 x 290 มม.

1050 x 630 x 290 มม.

น้ำหนักสุทธิ

16 กก.

32 กก.

การติดตั้งเครื่อง

 - สามารถตั้งพื้น

 - ติดหรือแขวนผนังห้อง

 - ติดหรือแขวนเพดานห้อง

 - ติดหรือแขวนผนังห้อง

 - ติดหรือแขวนเพดานห้อง

วัสดุของตัวเครื่อง

ABS

ระดับความเร็วของพัดลม

มี 4 ระดับ (Low, Medium, High, Turbo)

การควบคุม

แผงควบคุมที่ตัวเครื่อง, รีโมทคอนโทรล หรือ เซนเซอร์ AirMonitor (Auto)

ชนิดของแผ่นกรองอากาศหลัก

ElectroMax filter

รายละเอียดของแผ่นกรองอากาศหลัก

 แผ่นกรองอากาศ 3 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วย 

 ชั้นที่ 1 Pre-filter

 - แผ่นกรองหยาบเพื่อดักจับฝุ่นละอองขนาดใหญ่ และ เศษวัตถุอินทรีย์อื่นๆ เช่น เส้นผม และ ผิวหนัง  เป็นต้น

 ชั้นที่ 2 ElectroMax filter

  - ElectroMax ซึ่งเป็นแผ่นกรองหลักโดยใช้หลักการไฟฟ้าสถิตมาดักจับอนุภาคมลพิษ ได้ทุกชนิดที่  มีขนาดตั้งแต่ 0.01 ไมครอน จึงไม่มีปัญหาในการดักจับอนุภาคอย่างควันบุหรี่ 

 ชั้นที่ 3 Activated Carbon filter

  - เป็นแผ่นกรอง คาร์บอนกัมมันต์ ซึ่งทำหน้าที่ในการดูดกลิ่นไอระเหยจากสารเคมี และกลิ่นอันไม่พึง  ประสงค์ต่างๆ

พื้นที่ปริมาตรของห้อง

ได้สูงสุด 150 ลบ.ม.

ได้สูงสุด 300 ลบ.ม.

ความเร็วลมในการกรองอากาศ

•   =  165  m3/h, ••   = 350 m3/h

••• = 500 m3/h, •••• = 600 m3/h

•   = 330 m3/h, ••   = 700  m3/h

••• = 1000 m3/h, •••• = 1200 m3/h

ความเร็วลมของพัดลมสูงสุด

1,100 m3/h

2,200 m3/h

ระดับเสียงในการทำงาน

41 - 65 เดซิเบล

47 - 71 เดซิเบล

ขนาดกำลังไฟฟ้า

230V/1~/50Hz

230V/1~/50Hz

อัตราการกินพลังงาน

95 วัตต์

200 วัตต์

อุปกรณ์เพิ่มเติม

 FreeBreeze - ระบบเพิ่มกลิ่นหอมสดชื่น ให้อากาศที่ผ่านการกรองเรียบร้อยแล้ว

 SterilAir     - ระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยแสง UV

 AirMonitor  - อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณมลภาวะภายในอากาศ เพื่อปรับความเร็วอัตโนมัติ                       และเป็นการประหยัดพลังงาน (เหมาะสำหรับห้องสูบบุหรี่)

ระยะเวลาการรับประกัน

  อุปกรณ์ทั้งหมดภายในตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี ยกเว้น ส่วนของมอเตอร์พัดลมรับประกัน 5 ปี ทั้งนี้จะ  ต้องเป็นการใช้งานเครื่องในลักษณะปกติหรือตามคำแนะนำภายในคู่มือเท่านั้น

Visitors: 64,035