VisionAir Dental

    เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในระบบฟอกอากาศสามารถทำให้กากาศบริสุทธิ์โดยปรอทขนาดเล็กหมุนโลหะอนุภาคเซรามิกเคมีและโทโนเมอร์กับเชื้อแบคทีเรียและไวรัสจากผู้ป่วยในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมและห้องปลอดเชื้อ สามารถติดตั้งที่ฝาผนังหรือวางบนขาตั้งในพื้นที่ขนาดเล็ก

       มีขั้นตอนในการกรองที่ดีที่สุด 4 ชั้นตอน

 1. Pre-filter ช่วยในการดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ของฝุ่นละออง มลพิษอื่นๆ ทางทันตกรรม

 2. ElectroMax filter ตัวกรองหลักการไฟฟ้าสถิตสามารถจับอนุภาคขนาดเล็กได้มากถึง 0.01 ไมครอน

 3. Dental filter ตัวกรองที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับทางทันตกรรม ที่ช่วยในการดูดซับกลิ่นต่างๆ และลดกลิ่นทุกชนิด

 4. UV-C Light  สร้างรังสีโดยใช้ปรอทความดันต่ำที่เส้นสเปกตรัม 254 นาโนเมตรเพื่อทำลายจุลินทรีย์

Dental Model

VisionAir Dental

ขนาดของตัวเครื่อง(กว้างxยาวxสูง)

630 x 620 x 290 มม.

น้ำหนักสุทธิ

16 กก.

การติดตั้งเครื่อง

                          สามารถตั้งพื้น, ติดหรือแขวนผนังห้อง, ติดหรือแขวนเพดานห้อง

วัสดุของตัวเครื่อง

ABS

ระดับความเร็วของพัดลม

มี 4 ระดับ (Low, Medium, High, Turbo)

การควบคุม

แผงควบคุมที่ตัวเครื่อง, รีโมทคอนโทรล

รายละเอียดของแผ่นกรองอากาศหลัก

 แผ่นกรองอากาศ 4 ชั้น ซึ่งประกอบไปด้วย 

 ชั้นที่ 1 Pre-filter

  - Pre-filter ช่วยในการดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ของฝุ่นละออง มลพิษอื่นๆ ทางทันตกรรม

 ชั้นที่ 2 ElectroMax filter

  - ElectroMax filter ตัวกรองหลักการไฟฟ้าสถิตระบบสามารถดักจับอนุภาคขนาดเล็กได้มากถึง         0.01 ไมครอน

 ชั้นที่ 3 Dental filter

  - Dental filter ตัวกรองที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับทางทันตกรรม ที่ช่วยในการดูดซับกลิ่นต่างๆ   และลดกลิ่นทุกชนิด

 ชั้นที่ 4 UV-C Light

 - UV-C Light  สร้างรังสีโดยใช้ปรอทความดันต่ำที่เส้นสเปกตรัม 254 นาโนเมตรเพื่อทำลายจุลินทรีย์

พื้นที่ปริมาตรของห้อง

ได้สูงสุด 150 ลบ.ม.

ความเร็วลมในการกรองอากาศ

•   =  165  m3/h, ••   = 350 m3/h

••• = 500 m3/h, •••• = 600 m3/h

ความเร็วลมของพัดลมสูงสุด

1,100 m3/h

ระดับเสียงในการทำงาน

40 - 65 เดซิเบล

ขนาดกำลังไฟฟ้า

230V/1~/50Hz

อัตราการกินพลังงาน

117 วัตต์

อุปกรณ์เพิ่มเติม

 FreeBreeze - ระบบเพิ่มกลิ่นหอมสดชื่น ให้อากาศที่ผ่านการกรองเรียบร้อยแล้ว

 SterilAir      - ระบบฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยแสง UV

 AirMonitor   - อุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณมลภาวะภายในอากาศ เพื่อปรับความเร็วอัตโนมัติ                        และเป็นการประหยัดพลังงาน (เหมาะสำหรับห้องสูบบุหรี่)

ระยะเวลาการรับประกัน

  อุปกรณ์ทั้งหมดภายในตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี ยกเว้น ส่วนของมอเตอร์พัดลมรับประกัน 5 ปี ทั้งนี้  จะต้องเป็นการใช้งานเครื่องในลักษณะปกติหรือตามคำแนะนำภายในคู่มือเท่านั้น


  • Grace - Front side 3.jpg
    เกรซทันตกรรมที่ทำให้อากาศบริสุทธิ์โดยปรอทโลหะขนาดเล็กทำให้ปลอดเชื้อ เคมีโทโนเมอร์และแบคทีเรียเชื้อไวรัสจากผู้ป่วย มีขั้นตอนการกรอง 3 ขั้นตอน 1.Pre-filter ดักจับกรองอนุภาคขนาดใ...
Visitors: 64,035