ห้องสูบบุหรี่ Smoking Cabins

Smoking cabins

     เป็นห้องสูบบุหรี่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่ และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ก็จะหมดความกังวลจากการได้รับควันบุหรี่มือสองเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบยังคงปลอดจากควันบุหรี่และกลิ่นที่น่ารำคาญ

     ปัญหาควันบุหรี่จะหมดไปด้วยประสิทธิภาพในการกรองอากาศจาก Plymovent เครื่องฟอกอากาศซึ่งออกแบบ มาให้จัดการกับควันและกลิ่นของบุหรี่โดยเฉพาะ

     smoking cabins ด้วยห้องที่มีลักษณะติดตั้งง่าย และเหมาะสมกับการตกแต่งภายใน

คุณสมบัติ

- การกรองที่มีประสิทธิภาพของควันบุหรี่ 99.9% ของก๊าซทั้งหมดที่เป็นอันตราย และอนุภาคจากควันบุหรี่ เช่นนิโคติน และ           ฟอร์มาลดีไฮด์
- การออกแบบที่ร่วมสมัย ติดตั้งง่าย เหมาะสมแก่การตกแต่งภายใน
- smoking cabins มีให้เลือกหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 2-3 คน และมากกว่า 20 คนขึ้นไป
- ที่เขี่ยบุหรี่ปราศจากกลิ่นรบกวนจากการทิ้งก้นบุหรี่
- ด้วยประสิทธิภาพการฟอกอากาศจาก Plymovent กลิ่นรบกวน และควันจะหมดลงไป
- คืนอากาศบริสุทธิ์ให้แก่ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ และลดอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง
- ห้องสูบบุหรี่ได้รับการทดสอบอย่างกว้างขวาง และได้รับการรับรองโดย ECN ยุโรป TÜV เยอรมัน และสถาบัน BGIA                  เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 

Visitors: 56,685