HF Series AIR CLEANER

        เครื่องฟอกอากาศสำหรับอุตสาหกรรมที่มีตัวกรองไฟฟ้าสถิต ลดมลพิษทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอุตสาหกรรม

     HFE-25/50 เหมาะสมสำหรับการกรองอนุภาคในอากาศทั่วไปสำหรับคลังสินค้าเช่น ฝุ่นผงที่ผลิตด้วยกระดาษ, กล่องกระดาษแข็งเป็นต้น

     HFE ยังเหมาะสำหรับการกรองควันเชื่อม และละอองน้ำมัน

     HFE ตรงตามแนวทางใหม่ล่าสุดในพื้นที่ของการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design) 

     HFE มีให้เลือกด้วยกันสองขนาดความจุ HFE-25 มีความจุ 2,500 m3h และ HFE-50 ถึง 5,000 m3h

คุณสมบัติ

- การปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

- ยืดอายุการเก็บรักษา

- ลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด

- ช่วยเพิ่มผลผลิต

- ลดการลาป่วย

- ลดความล้มเหลวอุปกรณ์ 

 

     

Visitors: 66,370