ห้องสูบบุหรี่ Smoking Cabins

         

             

 

     ดูแลคนรอบข้างให้ได้รับอากาศบริสุทธฺิ์โดยจัดพื้นที่พิเศษสำหรับผู้สูบบุหรี่ ให้สามารถอยู่รวมกันได้อย่างผสมกลมกลืน สำหรับสถานที่ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่กระทบสิทธิของคนที่ไม่สูบบุหรี่ และผู้คนรอบข้างที่เรารักให้ปลอดภัย 

     ห้องสูบบุหรี่ที่มีระบบสมบูรณ์แบบในการกำจัดกลิ่นและควันจากบุหรี่ ง่ายต่อการดูแลรักษาความสะอาดปลอดภัย สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความต้องการของการใช้งาน เหมาะสำหรับ ท่าอากาศยาน โรงแรม ภัตตาคาร ผับ บาร์ สโมสรต่างๆ

     ห้องสูบบุหรี่ได้รับการทดสอบอย่างกว้างขวางและได้รับการรับรองโดย ECN ยุโรป TÜV เยอรมัน และสถาบัน BGIA เพื่อความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 


  • smoking cabin.jpg
    Smoking cabins เป็นห้องสูบบุหรี่ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสูบบุหรี่ และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ก็จะหมดความกังวลจากการได้รับควันบุหรี่มือสองเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่บริเวณโดยรอบยังคงปลอด...

Visitors: 56,685