เครื่องฟอกอากาศสำหรับกำจัดฝุ่นละออง Dust solutions

Dust solutions

Airborne dust particles can cause headaches, discomfort or irritated eyes and airways. Additionally, they slow down the production of your business. Ourcommercial air cleaners are especially suitable for dusty environments such as schools, archives and libraries. Are you rather looking for solutions in logistics, manufacturing, wholesale, retail or waste? Our free-hanging industrial air cleaners offer the perfect solution for you.

Both our commercial and industrial air cleaners work with sustainable principles. Our industrial air cleaners can be equipped with filters which can be cleaned and reused. The dust filters in our commercial air cleaners are made from reinforced environmentally friendly paper which is folded in such a way as to create an extremely large effective area of several square meters. Have a look at our commercial and industrial air cleaners or contact us for free customised advice.


  • PHO-APP_Grace_winter_grey_offce_87.jpg
    เครื่องฟอกอากาศชนิด Grace MediaMax ดักจับฝุ่นและแบคที่เรีย ละอองเกสรไรฝุ่นและควันบุหรี่จากอากาศภายในโดยเฉพาะพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดี Grace MediaMax มีระบบกรอง 3 ขั้นตอน 1.Pre-fl...

  • PHO-DET_Grace_MediaMax_filter_61.jpg
    เครื่องฟอกอากาศชนิด Grace HepaMaxเป็นตัวกรองอนุภาคขนาดเล็กดักจับฝุ่นและแบคที่เรีย ละอองเกสรไรฝุ่นและควันบุหรี่จากอากาศภายในโดยเฉพาะพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดี เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาด...

  • Untitled.png

  • HEPAMAX.png
Visitors: 56,685