เครื่องฟอกอากาศสำหรับกำจัดกลิ่น Odour Solution

Odour solutions

Unpleasant odours can be very disturbing and cause hindrance. Is this an issue you can relate to? The problem is known in many indoor environments like professional kitchens, nursing homes, sport canteens, nurseries, hospitality facilities or offices. We can easily solve your odour problems with our customized air cleaners.

In practice, our air cleaners work in different stages from coarser to finer particles and gases. By combining various types of pre-filters and main filters, we can target the different causes for odours and eliminate them instantly. Have a look at our specialised air cleaners or contact us for free individual advice.


  • Grace_winter_grey_01.jpg
    เครื่องฟอกอากาศชนิด Grace CaebonMax เหมาะสำหรับการแก้ไขปัญหาของสารมลพิษในอากาศ จำพวกกลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์ และก๊าซอันตรายที่ลอยอยู่ในอากาศGrace CarbonMax มีระบบกรอง 2 ขั้นตอน1.Pre-...

  • PHO-DET_VisionAir_CarbonMax_filter_57.jpg
    เครื่องฟอกอากาศ VisionAir CarbonMax เหมาะสำหรับการกรองมลพิษทางอากาศซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานที่สำคัณที่สุดของเครื่องฟอกอากาศคือลบไอระเหยส่วนประกอปอินทรีย์ กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และก๊...
Visitors: 56,686